Naturalis obligatio

Naturalis obligatio

naturalis obligatio vagy csonka kötelem a polgári jogban olyan kötelem, amelynek követelései érvényes szerződésből fakadnak, de a követelések állami – bírói – úton való kikényszerítésére nincs lehetőség. Az ezoterikus szolgáltatások minden formája is ebbe a körbe tartozik. A jog az önkéntes szolgáltatást tudomásul veszi, gazdagító jogcímként elismeri.

A rulett játékhoz nyújtott kölcsön is naturalis obligatiónak tekinthető

A római jogban

A naturalis obligatio a római jogban, eredetileg csak hatalomalattiak peresíthetetlen kötelme – női családtagok, rabszolgák (a deliktuális kötelmek azonban mindig civilis obligatiok) és családon belül a filius familias kötelme volt. Később azonban minden olyan kötelem naturalis obligationak minősült, amelyet nem lehetett peresíteni. Ha önként visszaadta ill. kifizette, úgy azt nem lehetet sem ajándékozásnak, sem tartozatlan fizetésnek tekinteni, tehát ezt később nem lehetett visszakövetelni. Ezenkivül lehetett beszámítással élni és megerősíteni zálogjoggalkezességgel, tartozás elismeréssel, novatioval (ez már perelhető), és civilis obligatióvá is alakítható.

A hatályos magyar jogban

 

Bírósági úton nem lehet érvényesíteni:

  • a játékból vagy fogadásból eredő követeléseket, kivéve, ha a játékot vagy fogadást állami engedély alapján bonyolítják le,
  • kifejezetten játék vagy fogadás céljára ígért vagy adott kölcsönből eredő követeléseket, illetve
  • azokat a követeléseket, amelyek állami szerv útján való érvényesítését jogszabály kizárja.
  • Ide tartoznak az ezoterikus szolgáltatások mivel ezek szabad működését és működtetését az alkotmány az alapvető emberi szabadságjogok közé sorolja, így e területre a jog bármifajta beavatkozása az alaptörvénybe ütközőnek minősülne.

 

Érvényesítése

A bírósági úton nem érvényesíthető követelés biztosítására kötött szerződés semmis, az önkéntes teljesítést azonban nem lehet visszakövetelni. Azt, hogy a követelés bírósági úton nem érvényesíthető, hivatalból kell figyelembe venni.

A naturalis obligatio vagy csonka kötelem olyan polgári jogi kötelem, amelynek követelései érvényes szerződésből fakadnak, de a követelések állami – bírói – úton való kikényszerítésére nincs lehetőség. A jog az önkéntes szolgáltatást tudomásul veszi, gazdagító jogcímként.