Speciális szolgáltatás

A speciális szolgáltatások közé olyan különleges mágiák tartoznak amelyek a különféle pszichés zavarok és devianciák mágia útján történő kezelését és korrekcióját teszik lehetővé.

A személyiségzavarok sok ember életét keserítik meg és rengeteg család széthullását okozzák.

A 2000-es évek óta egyre elterjedtebb, hogy valakit személyiségzavarral diagnosztizálnak, vagy hall személyiségzavarról, és aggódik, hogy neki is "van".

A személyiségzavarban a lényeg az, hogy nem jól reagálunk a világra, és ezek a világra adott válaszok szenvedést okoznak és nehézzé teszik, hogy boldoguljunk. 

Vannak emberek, akik mintha egyik válságból a másikba sodródnának, családi és baráti kapcsolataik viharosak és komplikáltak, nehezen tudnak munkát találni, egész életvitelük öndestruktívnak tűnik. Mélyen boldogtalannak érzik magukat. Ezeknek az embereknek a többsége valamilyen személyiségzavarban szenved.

A "személyiség" kifejezés azokra a mélyreható egyéni sajátosságokra és szokásokra utal, ahogyan egy ember az életét kezeli. A személyiség mintegy az ember stílusa, amely különféle attitüdöket, szokásokat, érzéseket és viselkedési formákat ölel fel. A személyiség nem pusztán hajlamok és vonások együttese -- arra jellemző, ahogyan az ember önmagát és környezetét érzékeli, elgondolja és ahogyan reagál a világra.

A személyiségjegyek akkor tekinthetők személyiségzavarnak, ha annyira merevvé válnak, hogy az ember nem képes spontán vagy megfelelő módon reagálni a környezetére és az életkörülményeire. A személyiségzavarokat abban érhetjük nyomon, ahogyan valaki cselekszik, érez, gondolkodik és viszonyul másokhoz vagy a világhoz. Általában akkor beszélhetünk személyiségzavarról, ha az embernek folyamatosan problémát okoz az intim kapcsolatok fenntartása, az, hogy munkát végezzen vagy kitartson a munkahelyén, esetleg előre tudjon lépni a pályáján. Többnyire a késő kamaszkorban vagy a korai felnőttkorban jelentkezik, és káros hatásai következetesen és hosszú távra tönkreteszik az ember életét.

Meglehetősen vitatott, hogy tulajdonképpen mi okozza a személyiségzavarokat, az újabb elméletek azonban azt sugallják, hogy az öröklött és alkati sajátosságok mellett a többé-kevésbé torzult személyiségstílusok a gyermek és szülei vagy gondozói közti korai kapcsolat zavarára vezethetők vissza. Egyszerűen fogalmazva, a gyermek veleszületett karaktere és a szülők gyermeknevelési szokásai közti harmónia vagy annak hiánya erőteljesen meghatározza a személyiség fejlődését, a személyiségzavar gyökere tehát a rossz szülő-gyerek kapcsolatban vagy a korai gyerekkori traumákban kereshető.

Mivel a személyiségzavarok jelei és tünetei nagyrészt normális személyiségvonások túlzott vagy enyhén torzult formájában jelentkeznek, nem könnyű a diagnózisuk. Ráadásul a személyiségzavarok más pszichiátriai és érzelmi zavarral társulhatnak, aminek következtében a diagnózis még komplikáltabb és a komplikációk még nehezebben bogozhatók ki.

A bűnözőknek hetven-nyolcvanöt százalékának van valamiféle személyiségzavara; az alkoholisták hatvan-hetven százaléka tartozik ide, a kábítószerezőknek pedig hetven-nyolcvan százaléka. A személyiségzavarban szenvedő emberek nagyobb valószínűséggel követnek el erőszakos bűncselekményt, kísérelnek vagy követnek el öngyilkosságot, keverednek balesetbe vagy kerülnek be kórházak sürgősségi betegambulanciáira.

A személyiségzavarok legelterjedtebb formái a következők: hisztrionikusantiszociálisborderlinedependenskényszerespasszív-agresszív és skizotip személyiségzavar.
 személyiségzavar természetéből következik, hogy a benne szenvedők ritkán ismerik fel problémáikat. Ha ilyen zavarban szenvedünk, valószínűleg a körülmények áldozatának tekintjük magunkat. Úgy érezzük, igazságtalanul pikkelnek ránk vagy bírálnak, elutasítva érezzük magunkat, és -- ami a legfontosabb -- érthetetlen módon boldogtalanok és elégedetlenek vagyunk. Ugyanakkor a személyiségzavaros ember többnyire meglehetősen jól funkcionál, s ezért talán nem merül fel benne, vagy környezetében, hogy professzionális segítségre szorul.
Tünetek
Az oldalon szereplő rövid leírások segíthetnek a problémáinak azonosításában, s talán annak elismerésében is, hogy tulajdonképpen személyiségzavarban szenved. Noha nagyon felkavaró lehet, ha az ember magára ismer valamelyik leírásban, talán megkönnyebbülés okoz, ha felismerjük, hogy a problémáinknak van neve és oka, s hogy a legtöbb esetben e problémák hatékonyan kezelhetők.

Több más személyiségzavar is létezik de itt most részletesebben a Nárcisztikus vagy más néven Antiszociális személyiségzavarról olvashat mivel gyakran ez van a hatterében a párkapcsolati problémáknak. 

Kezelése nagyon intenzív mágát igényel. 

AZ ANTISZOCIÁLIS SZEMÉLYISÉGZAVAR

Az antiszociális személyiségzavar háromszor-négyszer olyan gyakran fordul elő férfiak, mint nők esetében. Az antiszociális személyiségzavar jellegzetessége, ha valaki folyamatosan nem tartja tiszteletben mások jogait és a mások által követett szabályokat, és ennek megfelelően is viselkedik.

Az antiszociális személyiségzavar a népességnek mintegy két-három százalékát érinti. Az antiszociális személyiséget néha szociopatának is szokták nevezni.
A kutatási eredmények szerint az antiszociális személyiségnek vannak genetikai alapjai. Ugyanakkor a zavar kialakulásának esélyét növeli, ha a gyerek rendszeresen kábítószerező és alkoholizáló, vagy bűnöző életmódot folytató emberek között nő fel, illetve kaotikusak a családi viszonyai, elhanyagolják vagy durván bántalmazzák gyermekkorában. A gyermekkori ADHD (attention-deficit hyperactivity: hiperaktív, nehezen figyelő, fegyelmezetlen gyermekkori viselkedés) és a magatartási zavarok előre jelezhetik a későbbi felnőtt antiszociális személyiségzavarát.
Ha Ön antiszociális személyiségzavarban szenved, mások érzelmileg hidegnek és érzéketlennek találják Önt. Esetleg elbűvölőnek, de megbízhatatlannak és őszintétlennek tűnik. Előfordulhat, hogy Ön csak azért becsül másokat, amit megkaphat tőlük. Talán magától értetődőnek tekinti, hogy boldogulása érdekében kénytelen manipulálni, csalni és bármi mást is megtenni. Az antiszociális zavarban szenvedők ezért kétes, esetenként törvénytelen ügyekbe keverednek, mivel gy gondolják, hogy a törvények és a szokások rájuk nem érvényesek.
Az antiszociális személyiségek többnyire kihasználnak másokat, attól félvén, hogy különben mások használják ki őket. Ennek következtében bármiféle kényszer vagy tekintély -- a főnökük, a rendőrség, a jogászok -- ellenállást válthat ki belőlük, és folyton adósságot halmoznak fel vagy bajba keveredhetnek az adóhatóssággal. Gyakran kegyetlenek és nem éreznek semmiféle lelkifurdalást, ha kárt okoznak másnak. Az együttérzés e hiánya jellemző minden kapcsolatukra, nemcsak idegenekkel, hanem szeretteikkel szemben is.
Ha Ön antiszociális személyiségzavarban szenved, akkor rettegést okozhat Önnek a gondolat, hogy gyengének bizonyul, vagy mások áldozata lesz. Ha attól tart, valaki kihasználja, vagy akár csak fölébe kerekedhet, Ön rosszindulatúan vagy akár kegyetlen módon is viselkedhet. Nehéznek találja, hogy hűséges, empatikus, felelősségteljes és becsületes legyen emberi kapcsolataiban.
Az antiszociális személyiségzavarban szenvedők impulzív és gyakran elővigyázatlan emberek -- szexuális életük promiszkuus, gondatlanul, vadul vezetnek. A biztonság iránti érdektelenség az izgalom és az erős érzelmek hajhászásából ered, amely a benső ürességet és elszegényedett érzelmi életet próbálja kompenzálni.

NÁRCISZTIKUS VISSZAÉLÉS

Kötődés vagy rabság?

NARCOPÁTIA

NARCOPATHY

hqdefault.jpg

A Narcopátia kóros, pszichopátiás nárcizmus. A nárcizmus önmagában nem pszichopátiás jelenség, nem minden nárcisztikus ember narcopata! A nárcizmusban nagy ego-ról van szó, a narcopata, azaz az egoista pszichopata viszont nárcisztikus táplálékot keres, melyet elnyomással, dominanciával ér el. Nárcisztikusok lesznek azok, akiket agyon dicsértek gyerekkorukban, Narcopaták  vagy Borderline-ok pedig azok, akiket elutasítást és kevés szeretetet kaptak szüleiktől, azaz szeretethiányosak. Minden narcopata pszichopata, azaz empátiahiányos: nincs beleérző képességük. Tisztességes pillanataikban tudják racionálisan értelmezni az empátiát; értik, de nem érzik.  Az, hogy kiből lesz sima pszichopata és kiből nárcisztikus pszichopata, azaz narcopata, attól függ, hogyan tudott valaki gyerekkorában megbirkózni az őt érő mentális stresszel. Ha a gyermek elutasítást és hanyagolást tapasztalt a szülők részéről, narcopata lesz belőle. A lányok általában borderline-ok lesznek, ami gyakorlatilag narcopátia, csak inkább sérülékenységgel, mint inkább a férfiakra jellemző grandiózus, kóros nárcizmussal jár. A krónikus nárcizmussal a gyermek önmagának helyettesíti az elmaradt dicséreteket és megerősítéseket, melyek hiányoztak neki. 

A NÁRCISZTIKUS SZOCIOPATA ÉS A ROSSZINDULATÚ NÁRCIZMUS

(NARCOPATH, NARCISSISTIC SOCIOPATH (NSP), MALIGNANT NARCISSISM)

Jellemzően rosszindulatú és romboló ösztönlény, aki környezetét saját gátlástalan céljaira, csupán személyes érdekből, szórakozásból használja ki és teszi tönkre egy sármos álarc mögé rejtőzve. A Föld lakosságának 1%-a nem összetévesztendő az egészséges nárcizmussal rendelkezőkkel. A nárcisztikus személyiségzavar (NPD=Narcissistic Personality Disorder)-ban szenvedő (inkább élvezkedő) egyedek esetében patológiás, azaz kóros nárcizmusról van szó. A narcopatára jellemző a grandiózus, egocentrikus gondolkodás, a csodálatra, elismerésre vágyás, túlzott énközpontúság, az empátia (beleérző képesség), megbánás és mások érzelmeinek, igényeinek, figyelembevételének teljes hiánya; mely antiszociális személyiségzavarral párosul. Ezek az emberek látszatra teljesen normálisak, sőt, kifejezetten sármosak, jellemzően "levesznek minket a lábunkról", mivel Maszkot viselnek. Állapotuk nem betegség, hanem lelki deviancia, nem gyógyítható, nem kezelhető. A Wikipédia angol szócikke az alábbi módon definiálja: Kísérleti, kóros szindróma melyben extrém módon keveredik a nárcizmus, antiszociális személyiségzavar, agresszió és szadizmus. Az ilyen emberek kifejezetten élvezik, hogy másoknak fájdalmat okoznak. Tetteiket látszólag megbánják, de megváltozni nem tudnak. Mivel így vannak kódolva, és a fájdalom okozásától érzik magukat fontosnak és értékesnek, újra ás újra ártanak. Hiába tudja a vámpír, hogy vámpír, attól még vért szív. 

REJTETT NÁRCIZMUS

COVERT NARCISSISM

Az embereknek a nárcizmusról leginkább a Nyílt nárcizmus (Overt Naricissism) jut eszébe, melynek jellemzői: grandiózusság, exhibicionizmus, extrovertáltság, magabiztosság, agresszió. A legújabb kutatások szerint viszont van a nárcizmusnak egy másik fajtája is: az úgynevezett Rejtett nárcizmus (Covert Narcissism), mely sokkal veszélyesebb, mint az első. Ennek ugyanis nincsenek olyan megnyilvánulásai! A rejtőzködő narcopata szégyenlős, zárkózott, introvertált, és érzékeny. Mivel a társadalomtól elzárkózik, kellemetlen viselkedésével csak közeli családtagokat kínoz. Az elszenvedett kár oly mértékű lehet, hogy az érintettek kórházba, nem ritkán intenzívre kerülnek, ördögi támadásai miatt. 

Jellemzői: sérülékenység, hiper-szenzitivitás, védekező, szorongó, traumákra való érzékeny fokozott érzékenység. A terapeutának is tisztában kell lenniük ezzel, nehogy egy ilyen ember markába kerüljenek. A rejtőzködő nárcisztikus szociopata tele van kielégítetlen vágyakkal, grandiózus fantáziákkal, ahol ő a világ közepe. Vágyai azonban nem valósultak meg, ezért önbizalom-hiányos és ritkán kezdeményező. Értéktelenség és szégyenérzet jellemzi, amiért nem képes elérni céljait, de ezt jól palástolja. Valószínűleg kételkedik magában, ezért nem keresi a megerősítéseket. Fél a leleplezéstől, miszerint értéktelen, ezért nála alacsonyabb szintű emberekkel veszi magát körül, ahol ez nem derülhet ki. Csodálja azokat, akik nagy dolgokat értek el, de titokban irigyli őket, erősen neheztel rájuk, miközben lekicsinyli saját érdemeit. Szerény, félénk, gátlásos, szégyenlősségre hajlamos, visszahúzódó és éberen figyel megaláztatás vagy elutasítás elkerülése érdekében. Fáradhatatlanul keresi a dicsőséget és hatalmat, érzékeny a kritikára és kudarcra. Képtelen arra, hogy másokra legyen utalva és nem bízik senkiben. Tiszteletlen a hatóságokkal szemben. Nem úgy tekint partnerére, családjára mint különálló szuverén egyénekre, hanem saját meghosszabbításuknak tekinti őket. Nehezen tartja fenn sokáig érdeklődését egy dolog irányt, ezért depresszióra hajlamos. A rejtett nárcizmus hiperérzékenységnek tűnik, és így sokkal könnyebben bújik meg a társadalomban, mint a nyílt fajta.